Ms T. Nickson & Mr A.Wood

Ms T. Nickson & Mr A.Wood

Co-Headteachers

Mr A. Dudley

Mr A. Dudley

Deputy Headteacher (Inclusion & ITT)

Mrs D.Daniel

Mrs D.Daniel

School Business Manager

Mr Pandya

Mr Pandya

Assistant Headteacher

Dr S. Venz

Dr S. Venz

Assistant Headteacher (Curriculum & Timetable / head of School KS3)

Ms M.Jackson

Ms M.Jackson

Assistant Headteacher